Kategorier
Känslor Livet

Längre liv

Tidig start ger längre dag
testar att sova blott några timmar.
Men bristen gör mig konstig och svag,
en känsla att jag nästan svimmar.

Önskar mig ändå färre timmar per natt
så att jag får ett längre liv,
fast alla undrar” hur e de fatt”
– nu har jag ett annat perspektiv.

Kortare natt, mindre att drömma
så hinner jag göra mera
men allt det här kan jag glömma
för jag orkar inte ens fundera.

Trodde nog att man kunde lära sig att
om sömnen  bara var djup och tung
skulle man klara sig tre timmar per natt
oavsett om man var gammal eller ung.

Fast den kroppsklocka man har är sann
vill man ändå utmana sitt öde
även om man ruckar på dygnet lite grann
har kroppens liv sitt normala flöde.