Vad vill du

Så mången gång jag sagt till till ”spar dina ord i tankar” men du ville ändå säga något ”lyssna på mig”viskade du -säg något men säg det nu!!! med en tår i ögonvrån kände jag mig som ett fån när du vände bort huvudet och suckade lätt ”jag vill ju bara ha en vän”