Kategorier
Hat

Vad vill du

Så mången gång
jag sagt till till
”spar dina ord i tankar”
men du ville ändå säga något
”lyssna på mig”viskade du
-säg något men säg det nu!!!
med en tår i ögonvrån
kände jag mig som ett fån
när du vände bort huvudet
och suckade lätt
”jag vill ju bara ha en vän”