Kategorier
Språk

Språket

Jag önskar jag kunde tala
världens alla språk
jag önskar jag kunde förstå
världens alla skrifter
jag önskar jag kunde förstå
världens alla språk.

Men om dessa önskningar slog in in
skulle världen inte förbli lika
spännande längre.

Så nu önskar jag bara att mitt språk
och min skrift
blir ett gott föredöme
så länge jag kan tala
se och höra

Kategorier
Språk

Språket

Vad vore en värld utan språk

vad vore ett liv utan ord

-det skulle bli tyst på vår jod.

Väck lusten i unga år

upptäck böcker bäst du förmår

ordförrådet blir så stort

och kunskapstörsten växer fort.

Vad vore ett liv utan språk

vad vore en värld utan ord

-det skulle bli tomt på vår jord.