Språket

Jag önskar jag kunde tala världens alla språk jag önskar jag kunde förstå världens alla skrifter jag önskar jag kunde förstå världens alla språk. Men om dessa önskningar slog in in skulle världen inte förbli lika spännande längre. Så nu önskar jag bara att mitt språk och min skrift blir ett gott föredöme så länge […]

Språket

Vad vore en värld utan språk vad vore ett liv utan ord -det skulle bli tyst på vår jod. Väck lusten i unga år upptäck böcker bäst du förmår ordförrådet blir så stort och kunskapstörsten växer fort. Vad vore ett liv utan språk vad vore en värld utan ord -det skulle bli tomt på vår […]